Centrala Radia Maryja w Chicago

40-ta rocznica ślubu Anny i Jana Żółtek z Rodziny Radia Maryja

16 lutego 2020 r.


Msza Święta w Kaplicy Centrali Radia Maryja w Chicago

z okazji 40-tej rocznicy ślubu Anny i Jana Żółtek z Rodziny Radia Maryja