Centrala Radia Maryja w Chicago

Strona główna


Cenny wkład Radia Maryja w dzieło nowej ewangelizacji

buduje rodzinę ’Bogiem silną’, wychowuje społeczeństwo,

a zwłaszcza młode pokolenie do ’cywilizacji miłości’.

Maryjo, Gwiazdo Ewangelizacji,

Prowadź nas! Prowadź Radio Maryja i bądź Jego opiekunką.

Watykan, 23 marca 1994 r.

  • 01.jpg
  • 02.jpg
  • 03.jpg

Radosnego

ALLELUJA!

Wielkanoc to czas otuchy i nadziei.
Czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa  i drugiego człowieka.
Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość

oraz wzajemną życzliwość.
By stały się źródłem wzmacniania ducha.
Niech Zmartwychwstanie, które niesie odrodzenie,

napełni Was pokojem i wiarą,
niech da siłę w pokonywaniu trudności i

pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość…

życzą

Ojcowie, Siostry oraz świeccy WspółpracownicyDonacje

Oprócz tradycyjnych form skł­adania donacji,

będziemy również wdzięczni za donacje skł­adane poprzez nasza  stronę internetową,

za pomocą serwisu PayPal, karty kredytowej lub debetowej.

 

Istnieje również możliwość sk­ładania donacji poprzez aplikacje Zelle, podając nasz email: admin@radiomaryjachicago.org

Polecamy

Poznaj i podziwiaj sztukę sakralną


Święto Miłosierdzia Bożego

11 kwietnia 2021

Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego.
Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna Kowalska (1905-1938), mistyczka.
Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

 

Przedstawiamy dwa najbardziej znane wizerunki Jezusa Miłosiernego - z Wilna i Krakowa - Łagiewników.

 

wileński obraz Jezusa Miłosiernego

Siostra Faustyna Kowalska doznała objawienia Jezusa Chrystusa, które opisała w swym „Dzienniczku” pod datą 22 lutego 1931 r.

„ Wieczorem kiedy byłam w celi, ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi biały. W milczeniu wpatrywałam się w Pana, dusza moja była przejęta bojaźnią, ale i radością wielką. Po chwili powiedział mi Jezus: „Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w kaplicy waszej i na całym świecie.”

Jakiś czas po tym objawieniu s. Faustynę przeniesiono z klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Płocku do domu w Wilnie. Tam poznała swego spowiednika i kierownika duchowego bł. ks. Michała Sopoćkę (1888-1975), który pomógł zrealizować żądanie Pana Jezusa. Poprosił artystę malarza Eugeniusza Kazimirowskiego (1873-1939) o namalowanie wizerunku Jezusa Miłosiernego wedle wskazówek s. Faustyny. Prace nad obrazem trwały ok. pół roku i zakończyły się w 1934 r. Obraz poświęcono i umieszczono pierwotnie w wileńskim kościele św. Michała. Dziś jest przechowywany i czczony w tamtejszym Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (kościół św. Trójcy).

 

 

krakowski obraz „Jezu ufam Tobie”

Dziesięć lat po namalowaniu obrazu przez E. Kazimirowskiego inny artysta przedstawił własną wizję Jezusa Miłosiernego, która zyskała niebywałą sławę i przyczyniła się do rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia na świecie. Był to pochodzący z Krakowa Adolf Hyła (1897-1965), ktory doskonalił swój talent malarski w pracowni Jacka Malczewskiego. Artysta w pierwszych latach okupacji uczęszczał na nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w łagiewnickim kościele przy którym mieszkał. Wtedy też postanowił, że namaluje i ofiaruje klasztorowi obraz, który będzie votum za otrzymane łaski i ocalenie rodziny.

Poprosił o pomoc o. Józefa Andrasza SJ, dawnego krakowskiego spowiednika s. Faustyny Kowalskiej. Ten zasugerował, aby namalował obraz Jezusa Miłosiernego. Dał też artyście obrazek z reprodukcją dzieła E. Kazimirowskiego. W listopadzie 1942 r. płótno było gotowe. Hyła przedstawił postać Jezusa wedle własnej koncepcji artystycznej, na tle podbeskidzkiego krajobrazu. Zachował tylko zasadnicze cechy obrazu wg wizji s. Faustyny (układ rąk i promienie). Siostry początkowo odniosły się sceptycznie do takiego przedstawienia ale po pewnym czasie postanowiły jednak raz jeszcze go obejrzeć a ich wrażenie było już zupełnie inne. Malarz, poproszony przez ks. J. Andrasza, dokonał jeszcze pewnych korekt. Wizerunek Jezusa Miłosiernego został poświęcony w marcu 1943 r. Niestety okazało się, że obraz nie pasuje wymiarami do wnęki w bocznym ołtarzu gdzie miał zostać umieszczony. Artysta namalował więc drugą wersję. Prace ukończył w kwietniu 1944 r. (poświęcenie obrazu miało miejsce 16.04.1944). Pierwszy Jezus Miłosierny Adolfa Hyły został umieszczony w kościele Serca Bożego we Wrocławiu, drugi pozostał w Łagiewnikach.  W 1954 r. pod wpływem silnych nacisków m.in Ks. Michała Sopoćko, malarz wprowadził poprawki do drugiej wersji obrazu i w miejscu łąk i pagórków umieścił ciemne tło oraz kamienną posadzkę.

   (materiały: Wikipedia.org, brewiarz.pl, skarbnicanarodowa.pl)

Warto przeczytać

Miłosierdzie Boże na wieki wysławiać będę. Modlitewnik

 

Pięknie wydany modlitewnik, w którym zamieszczono ponad 250 modlitw do Miłosierdzia Bożego!

Treść przedstawiono w ośmiu rozdziałach dotyczących różnych aspektów kultu Miłosierdzia Bożego. Znajdziemy tu modlitwy o Miłosierdzie Boże: dla świata, w tajemnicy krzyża, w Eucharystii, przez Maryję, w tajemnicy przebaczenia, dla rodzin, dla chorych oraz dla zmarłych. Modlitewnik zawiera liczne litanie, nowenny, akty strzeliste, modlitwy świętych oraz modlitwy w różnych intencjach.

 

Rewolucja miłosierdzia

s. Emmanuel Maillard

46 wstrząsających świadectw i opowieści o ludziach, świętych i nieświętych, znanych i nieznanych, którzy doświadczyli mocy Bożego Miłosierdzia. O św. Faustynie, św. Teresie od Dzieciątka Jezus, św. Matce Teresie z Kalkuty, Małej Arabce, o nawróconym naziście, dilerze narkotyków, serbskim ginekologu aborcjoniście i wielu innych.

Historie ożywiające wiarę i pomagające odnaleźć nadzieję nawet w najtrudniejszych życiowych momentach.

 

Corpus Christi. Komunia święta i odnowa Kościoła

Bp Athanasius Schneider

 

Wcielenie Boga osiąga szczyt samoupokorzenia i samoogołocenia w misterium Eucharystii. W tym sakramencie tajemnica „Boga z nami” objawia się w sposób niezrównany, niosąc ze sobą wszelkie skutki niezmierzonej miłości Boga.

Eucharystia jest prawdziwym sercem żyjącego Kościoła. Jeśli konkretne przejawy kultu Boga obecnego w Eucharystii są redukowane, serce to doznaje zranienia. Aby uzdrowić serce Kościoła naszych czasów, trzeba uzdrowić sposób traktowania Jezusa Eucharystycznego obecnego w konsekrowanej Hostii. Bo Hostia konsekrowana – w każdej, nawet najmniejszej swojej cząstce – to sam Pan!Modlitwy na trudny czas

Krzysztof Guzowski

 

 

Modlitewnik szczególnie cenny i potrzebny dzisiaj. Trudne czasy, jak epidemie, wojny, kataklizmy, odkrywają słabości człowieka i potęgują je. Dlatego szukamy pomocy w modlitwie. Z niej płynie siła do przezwyciężenia trudności, nadzieja na poprawę sytuacji.

Piękne i głębokie modlitwy zebrane w tej książeczce są w większości skierowane do Ducha Świętego, Pocieszyciela. On swoją mocą odbudowuje siły duchowe i fizyczne człowieka. Książeczka zawiera modlitwy w różnych intencjach: na czas epidemii, o zdrowie, pociechę i umocnienie, a także modlitwy zawierzenia oraz dziękczynne.

Seria Skuteczne Modlitwy to propozycja dla tych, którzy nie wyobrażają sobie życia bez rozmowy z Bogiem, szukają w niej ukojenia lub też chcą kogoś modlitwą wesprzeć. Książeczka jest poręczna, można ją mieć więc stale przy sobie, by w nadarzającej się okazji sięgnąć do skutecznej modlitwy.

Jadwiga Śląska Mądrość Świętości

Johannes Derksen

 

O Jadwidze Śląskiej wciąż wiemy zbyt mało. Przy tym nierzadko to wiedza dość powierzchowna, by nie powiedzieć zdawkowa. Tymczasem już za życia ta pochodząca z Bawarii księżna, poślubiona Henrykowi Brodatemu, budziła niekłamany podziw tłumów, choć równie mocno je onieśmielała. Mimo to jej ubodzy, jak często mawiała o swych poddanych, darzyli ją szczerą miłością. Bo też była im niczym matka pochylająca się z troską nad ich codziennymi biedami. Nie powinno przeto dziwić, że była im nadzieją na lepsze jutro. Promykiem światła, znakiem innego, szczęśliwego świata.

Lecz jak w najuboższych budziła miłość, tak w ówczesnych możnych budziła respekt, czasami może nawet lęk. Pewnie dlatego, że często przewyższała ich mądrością, a na pewno już świętością, której sile nie umiano się oprzeć.

Kryptonim Prorok

Jacek Paweł Laskowski

 

Jak bezpieka inwigilowała Prymasa Tysiąclecia.

Analizując zupełnie nieznane źródła tajnych służb PRL, autor w sposób niezwykle interesujący przedstawia wydarzenia, które doprowadziły bpa Stefana Wyszyńskiego do godności Prymasa Polski oraz omawia wyzwania, którym piastujący ten urząd musiał sprostać.

Autor - posługując się żywym, barwnym językiem - niczym detektyw odkrywa przed nami kulisy działań bezpieki od 1948 r. do śmierci Prymasa w 1981 r. wśród licznych dokumentów znajdziemy tu m.in. prywatny dziennik duchowy Stefana Wyszyńskiego, pracowicie przepisany przez pracowników SB i dołączony do jego akt osobowych, czytając niemal fotograficzne opisy jego licznych spotkań z wiernymi, fragmenty wielu kazań, notatki dyplomatyczne itp., mamy szansę poznać wielkość błogosławionego Prymasa.

Dla najmłodszych

Warto zobaczyć

"By pamięć o nich trwała"

Spośród ponad 26 tysięcy uhonorowanych medalem "Sprawiedliwy wśród Narodów Świata

25% stanowią Polacy.

odwiedź stronę >


Muzeum „Pamięć i Tożsamość”

im. św. Jana Pawła II" w Toruniu

więcej info >

odwiedź stronę >


Konsekracja świątyni – 3 płyty DVD

 

Dnia 18 maja 2016 r. ks. kard. Zenon Grocholewski, legat Ojca św. Franciszka, konsekrował Świątynię pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu. Komplet 3 płyt zawiera relację z uroczystości, w której udział wzięli licznie przybyli przedstawiciele Kościoła, władz centralnych i samorządowych oraz rzesze pielgrzymów z całej Polski.

zamów DVD >


Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

4 kwietnia 2021
| TV Trwam | Chicago

W programie “Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej” gościem w studio Tv Trwam w Chicago był Ks. Antoni Dziorek CR a tematem rozmowy - wspomnienia związane z posługą duszpasterską w Parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Chicago. Program prowadził O. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

28  marca 2021
| TV Trwam | Chicago

W programie "Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej", w studio TV Trwam w Chicago, naszym gośćmi byli p. Alina Szymczyk i p. Jan Żółtek, którzy opowiadali o zwyczajach związanych z okresem Wielkiego Postu i Wielkanocy. Program prowadził O. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

21  marca 2021
| TV Trwam | Chicago

W programie "Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej" - wojenna gehenna Bolesława, Karola i Stanisława - braci Fujarczuków. Rozmowa o m.in.: sowieckich wywózkach i zesłaniu na syberię, służbie wojennej w wojsku polskim, powojennej emigracji do Kanady, udziale w życiu polonijnym i działaniu na rzecz rozwoju polskiej społeczności w Toronto.

Prowadzący: Piotr Hoffman Polish Studio (Kanada)

zobacz >

Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej

14  marca 2021
| TV Trwam | Chicago

W programie "Jak my to widzimy - z daleka widać lepiej" naszym rozmówcą był Ks. Zygmunt Ostrowski SChr a tematem rozmowy - rok 2021 ogłoszony Rokiem św. Józefa przez papieżą Franciszka. Program prowadził O. Zbigniew Pieńkos CSsR, dyrektor Centrali Radia Maryja w Chicago.

zobacz >

Polecamy również

Ocalenie w Maryi

ks. Piotra Glas

Nadchodzą dni ciemności. Na naszych oczach dzieją się rzeczy, które trudno pojąć. Epidemie, konflikty zbrojne, radyklane protesty społeczne czy walka z Kościołem – nasz świat, w tym także Kościół, pogrążają się w kryzysie, który dotyka każdego z nas.
W czasach, gdy wielu poszukuje duchowego pocieszenia, ks. Piotr Glas wskazuje na Polskę jako miejsce, z którego może nadejść odrodzenie wiary. Nie dokona się to jednak, jeśli nie oddamy swojego życia Maryi. Dlatego w tej książce ceniony rekolekcjonista wskazuje drogę do pełnego zawierzenia Matce Bożej. Dzieli się własnym doświadczeniem duchowym oraz proponuje niezwykłe modlitwy, za sprawą których każdy może znaleźć schronienie przed złem w Jej Niepokalanym Sercu.

Modlitwy rodziców za dzieci

 

Książeczka z modlitwami, która z pewnością przypadnie do gustu i stanie się niezastąpionym wsparciem dla rodziców modlących się za swoje dzieci. Zebrano w niej bowiem modlitwy o opiekę Bożą w ciąży, o szczęśliwy poród, o prowadzenie Boże w macierzyństwie i ojcostwie; modlitwy o zdrowie dziecka i jego prawidłowy rozwój, o Bożą opiekę, do Anioła Stróża; modlitwy o wiarę, mądrość, czystość, pokorę, właściwe sumienie, wierność wartościom, dobre wyniki w nauce; modlitwy za dorosłe dzieci, o wybór drogi życiowej, dobrego współmałżonka, o powodzenie i Boże błogosławieństwo; modlitwy za dzieci w potrzebie, w chorobie, w trudnej sytuacji, w różnych nieszczęściach.Poznaj, zrozum, przyjmij i żyj!

 

Stop. Zatrzymaj się. Popatrz. Duch Święty zaprosił Cię do podjęcia pewnego stylu życia. Wejdź w świat duchowości redemptorystowskiej! W każdy wtorek 2020 roku czekać będą na Ciebie materiały do obejrzenia, wysłuchania lub przeczytania (w zależności od tego co wolisz) prezentowane w 4 działach: DUCH, ŚWIADEK, UCZEŃ oraz KORZENIE.

Ta inicjatywa jest dla każdego, więc również dla Ciebie! 

Odwiedź stronę >

 

W dziale DUCH odnajdziesz podstawy - to co stanowi kręgosłup życia z Bogiem i to, co z tego wynika - drogowskazy do kroczenia ścieżką, która jest dla Ciebie przygotowana, abyś był znakiem Jego obecności w świecie.

ŚWIADEK to osoba, która pozwoliła się porwać temu subtelnemu nawoływaniu do realizacji Bożych planów w codzienności. Znajdziesz w nim oparcie, zobaczysz, jak pokonywał przeciwności i jakie są owoce takiego życia.

UCZEŃ to ten, który jest najbliżej Twojej sytuacji… W tym dziale znajdziesz świadectwa osób, które właśnie teraz starają się swoim życiem pokazywać światu Boga. Ufam, że to zadanie będziesz realizował w przyszłości. Oczywiście,pozostaje tylko pytanie: w jaki sposób? ;)

Dział KORZENIE skupi się wokół wydarzeń, które przez pokolenia były odpowiedzią na to zaproszenie Ducha Świętego. Pokaże w jaki sposób wyklarowała się nasza tożsamość.

Odwiedź stronę >

Polub fanpage na Fb: facebook.com/ForWorldcssr

Subskrybuj kanał YT: https://www.youtube.com/channel/UC4kXfSYLPStTBxiy0mdu1Cw/