Centrala Radia Maryja w Chicago

Msza św. z okazji Jubileuszu 100-lecia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Loretańskiej w kaplicy Centrali Radia Maryja

2 czerwca 2021 r.


Msza św. była odprawiona w Chicago, w kaplicy Centrali Radia Maryja

Celebransami byli : Ks. Biskup Andrzej Wypych, O. Zbigniew Pieńkos,

Ks. Idzi Stacherczak oraz Ks. Antoni Dziorek

Po Mszy św. odbyła się celebracja uroczystości jubileuszowym tortem.