Centrala Radia Maryja w Chicago

Msza Św. w kościele Św. Stanisława Bp. i M. w Chicago

5 stycznia 2020 r.


Msza Święta o godzinie 10:30 rano w kościele Św. Stanisława Bp. i M. w Chicago

przed spotkaniem opłatkowym Rodziny Radia Maryja w Lone Tree Manor, w Niles.