Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkanie opłatkowe w Hickory Hills

5 stycznia 2019 r.


Spotkanie opłatkowe rodziny Radia Maryja na południowej stronie Chicago, w Hickory Hills,
w sali bankietowej Camelot Banquets.