Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkanie opłatkowe w London, w Kanadzie

12 stycznia 2019 r.


Spotkanie opłatkowe rodziny Radia Maryja w London, Ontario, Kanada

Msza Święta w parafii Matki Bożej Częstochowskiej i spotkanie w sali parafialnej