Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkanie opłatkowe w Michigan

20 stycznia 2019 r.


Spotkanie opłatkowe rodziny Radia Maryja w Hamtramck, Michigan
Msza Święta w kościele Matki Bożej Królowej Apostołów i spotkanie w sali parafialnej