Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkanie opłatkowe w Mississauga, w Kanadzie

13 stycznia 2019 r.