Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkanie opłatkowe w New Jersey

20 stycznia 2019 r.


Spotkanie opłatkowe rodziny Radia Maryja w Manville, New Jersey
Msza Święta w kościele Chrystusa Odkupiciela i spotkanie w sali audytorium pod kościołem