Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkanie opłatkowe w Niles

6 stycznia 2019 r.