Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkanie opłatkowe w Sterling Heights

26 stycznia 2020 r.


Spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja w Sterling Heights, Michigan.

Msze święte w kościele M.B. Częstochowskiej i spotkanie w sali parafialnej.

Album 1

(autor zdjęć - Józef Lędziński)