Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkanie opłatkowe w Sterling Heights

26 stycznia 2020 r.