Centrala Radia Maryja w Chicago

Spotkanie opłatkowe w Bridgeview

4 stycznia 2020 r.