Centrala Radia Maryja w Chicago

Posługujacy


Matko Najświętsza,

błogosław, posługuj się nami,

posługuj się Radiem mającym Twoje imię oraz

wszystkimi, którzy je współtworzą i

przez nie Tobie służą...

o. Tadeusz Rydzyk CSsR

Dyrektor Radia Maryja

W Centrali Radia Maryja posługuja Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Loretanek i Ojcowie z Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.