Centrala Radia Maryja w Chicago

Występ z okazji 10 rocznicy powstania zespołu Rodacy

w Hamtramck, MI.

18 stycznia 2020 r.


Msza św. w kościele Władysława w Hamtramck, MI oraz występ zespołu "Rodacy"

założonego przez ks. Mirosława Frankowskiego TChr., z okazji 10 rocznicy jego powstania,

w sali parafialnej przy kościele św. Floriana.