Centrala Radia Maryja w Chicago

Święconka na północy Chicago

28 kwietnia 2019 r.