Centrala Radia Maryja w Chicago

Święconka Rodziny Radia Maryja w Niles

30 kwietnia 2023 r.


Msza Święta w kościele św. Jana Brebeuf w Niles i spotkanie w sali parafialnej

z udziałem zaspołu pieśni i tańca “POLONIA”

Zdjęcia oraz video - s. Brunona Nitkiewicz CSL